Sofiakylän arvot

Soffarin arvoja käytiin viime vuonna henkilökunnan kanssa läpi muutamassakin työpajassa ja yhteisiksi, ilmiselviksi arvoiksi nousivat Avoimuus, Arvostus ja Rohkeus.

Sofiakylän arvona on avoimuus

AVOIMUUS

Avoimuus on ollut arvo, joka on kuvannut Sofiakylän toimintaa jo alusta pitäen. Asioista kerrotaan ulospäin niin avoimesti kuin salassapitovelvollisuuden puitteissa pystytään.

Facebookissa on pitkälti toistatuhatta seuraajaa ja toiminnasta julkaistaan sinne lähes päivittäin kuvia. Näin läheiset kuin yhteistyötahotkin pystyvät seuraamaan mitä taloilla tapahtuu.

Avoimuus on myös osa yhteistyötä vanhempien ja läheisten kanssa eli toivotaankin mahdollisimman rakentavaa ja avointa yhteistyötä, mikä aina helpottaa asiakkaan arkea. Läheisillä kun kuitenkin on se paras tietämys asiakkaan taidoista ja mieltymyksistä.

Avoimuus on myös osa Soffari-henkeä eli myös työyhteisössä kerrotaan huolet ja otetaan muiden mielipiteet huomioon. Myös yrityksen asioista kerrotaan mahdollisimman avoimesti. Soffarista tarinaa on kerrottu avoimesti tänä vuonna kirjassa sekä dokumentissa ja useissa lehtikirjoituksissa.

Sofiakylän arvona on arvostus

ARVOSTUS

Myös arvostus on ollut alusta asti yksi tärkeimmistä arvoistamme. Asukas on meille aina ykkönen ja kunnioitamme hänen menneisyyttään, toimintatapojaan ja itsemääräämisoikeuttaan.

Arvostamme läheisten panosta ja tukea asukkaan hoitotyössä ja työtovereita kohtelemme ystävällisesti ja tasavertaisesti.

Sofiakylän arvona on rohkeus

Rohkeus

Työpajoissa uutena, mutta hyvin vahvana, arvona nousi rohkeus. Rohkeus on meillä sitä, että mitään uutta ideaa tai toimintatapaa ei heti tyrmätä, ennen kuin sitä on kokeiltu.

Menemme rohkeasti sinne minne kaikki muutkin ja avaamme mahdollisuuksien mukaan talojemme elämää ja toimintaa myös ulkopuolisille.